Dịch vụ dọn nhà sạch Hà Nội  CLEAN      
 
    

GIỚI THIỆU VỀ MAXCLEAN

Công Ty CP Max Clean Việt Nam là nhà cung cấp dịch vụ làm sạch chuyên nghiệp tại Việt Nam, được khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng chọn lựa và đánh giá cao. MaxClean™ Vietnam rất quan tâm việc đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ nhân viên. Tất cả nhân viên triển khai của MaxClean™ Vietnam được đào tạo về nghiệp vụ làm sạch, an toàn lao động, kỹ năng tổ chức công việc và kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

 

DỊCH VỤ